معنی و ترجمه کلمه indentation به فارسی indentation یعنی چه

indentation


توگذارى ،ايجاد فرورفتگى ،دندانه گذارى ،دندانه ،کنگره ،تضريس
کامپيوتر : تورفتگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها