معنی و ترجمه کلمه indentification of soils به فارسی indentification of soils یعنی چه

indentification of soils


معمارى : شناسايى خاکها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها