معنی و ترجمه کلمه independent به فارسی independent یعنی چه

independent


مستقل ،خود مختار،داراى قدرت مطلقه
کامپيوتر : computer consulatans associationانجمن مستقل مشاورين کامپيوتر
قانون ـ فقه : مستقل
بازرگانى : مستقل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها