معنی و ترجمه کلمه indeterminable به فارسی indeterminable یعنی چه

indeterminable


غير قابل تعيين ،نا محدود،بى حدو حصر
روانشناسى : تعيين ناپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها