معنی و ترجمه کلمه index-linked insurance به فارسی index-linked insurance یعنی چه

index-linked insurance


بازرگانى : بيمه اى که با تغييرات شاخص تعديل ميشود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها