معنی و ترجمه کلمه indexical به فارسی indexical یعنی چه

indexical


فهرستى ،مرتب بشکل فهرست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها