معنی و ترجمه کلمه indian corn به فارسی indian corn یعنی چه

indian corn


(گ.ش ).ذرت ،بلال


کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها