معنی و ترجمه کلمه indian hemp به فارسی indian hemp یعنی چه

indian hemp


(گ.ش ).شاهدانه هندى ،شاهدانه کانادايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها