معنی و ترجمه کلمه indicant به فارسی indicant یعنی چه

indicant


اشاره نما،نماينده ،نشان دهنده ،دلالت کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها