معنی و ترجمه کلمه indicator gate به فارسی indicator gate یعنی چه

indicator gate


الکترونيک : دريچه شاخص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها