معنی و ترجمه کلمه indicator به فارسی indicator یعنی چه

indicator


نمايشگر،عقربه ،نشان دهنده ،علامت خط نشانه ،نشانگر،انديکاتور،نماينده ،شاخص ،اندازه ،مقياس ،فشار سنج
علوم مهندسى : دستگاه نشان دهنده
کامپيوتر : نماينده
معمارى : نمودار
قانون ـ فقه : شاخص
شيمى : شناساگر< BR>روانشناسى : شاخص
بازرگانى : راهنما
ورزش : نشانگر
علوم هوايى : انديکاتور
علوم نظامى : عقربه يا صفحه نشان دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها