معنی و ترجمه کلمه indicatory به فارسی indicatory یعنی چه

indicatory


(وابسته به ) نماينده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها