معنی و ترجمه کلمه indices به فارسی indices یعنی چه

indices


(صورت جمع کلمه)index
بازرگانى : شاخص ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها