معنی و ترجمه کلمه indifference curves به فارسی indifference curves یعنی چه

indifference curves


بازرگانى : منحنى هاى بى تفاوتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها