معنی و ترجمه کلمه indigested به فارسی indigested یعنی چه

indigested


نا گواريده ،هضم نشده ،نسنجيده ،فکر نکرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها