معنی و ترجمه کلمه indirect addressing به فارسی indirect addressing یعنی چه

indirect addressing


کامپيوتر : نشان دهى غيرمستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها