معنی و ترجمه کلمه indirect proof به فارسی indirect proof یعنی چه

indirect proof


روانشناسى : برهان غيرمستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها