معنی و ترجمه کلمه indirect question به فارسی indirect question یعنی چه

indirect question


پرسش غيرمستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها