معنی و ترجمه کلمه indirect speech به فارسی indirect speech یعنی چه

indirect speech


نقل قول غير مستقيم ،گفته کسى که تغييرات دستورى دران داده نقل کنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها