معنی و ترجمه کلمه indiscriminately به فارسی indiscriminately یعنی چه

indiscriminately


بطور غيرمشخص ،بدون تميز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها