معنی و ترجمه کلمه indoors به فارسی indoors یعنی چه

indoors


درخانه ،در داخل عمارت ،در زير پناه يا سقف

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها