معنی و ترجمه کلمه inductive exposure به فارسی inductive exposure یعنی چه

inductive exposure


علوم مهندسى : پيوست القائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها