معنی و ترجمه کلمه inductor coil به فارسی inductor coil یعنی چه

inductor coil


علوم مهندسى : بوبين اندوکتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها