معنی و ترجمه کلمه indurate به فارسی indurate یعنی چه

indurate


سخت کردن ،سفت کردن ،پينه خورده کردن ،بى حس کردن ،(مج ).پوست کلفت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها