معنی و ترجمه کلمه indurative به فارسی indurative یعنی چه

indurative


سخت کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها