معنی و ترجمه کلمه industrial capitalism به فارسی industrial capitalism یعنی چه

industrial capitalism


بازرگانى : سرمايه دارى صنعتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها