معنی و ترجمه کلمه industriousness به فارسی industriousness یعنی چه

industriousness


ساعى بودن ،سعى و کوشش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها