معنی و ترجمه کلمه ineffective به فارسی ineffective یعنی چه

ineffective


بى اثر،بيهوده ،غير موثر،بى نتيجه ،بيفايده
علوم مهندسى : بى اثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها