معنی و ترجمه کلمه ineffectually به فارسی ineffectually یعنی چه

ineffectually


بطور بيهوده ،بطور غير موثر،بطور بى فايده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها