معنی و ترجمه کلمه ineffectualness به فارسی ineffectualness یعنی چه

ineffectualness


بيهودگى ،بى اثرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها