معنی و ترجمه کلمه inelegantly به فارسی inelegantly یعنی چه

inelegantly


بزشتى ،ازروى بى ظرافتى يا بى ذوقى ،بطورنازيبا

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها