معنی و ترجمه کلمه inerrancy به فارسی inerrancy یعنی چه

inerrancy


بى خطايى ،بى غلطى ،فاقد غلط و اشتباه ،بى لغزشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها