معنی و ترجمه کلمه inert به فارسی inert یعنی چه

inert


بى حرکت ،بى اثر،خنثى ،نا کار،فاقد نيروى جنبش ،بيروح ،بيجان ،ساکن ،راکد
علوم مهندسى : بى اثر
معمارى : بى حال
روانشناسى : لخت
علوم هوايى : بى اثر
علوم نظامى : مهمات مشقى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها