معنی و ترجمه کلمه inertia welding به فارسی inertia welding یعنی چه

inertia welding


علوم هوايى : جوشکارى توسط دوران سريع و فشار بين سطوح تماس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها