معنی و ترجمه کلمه inescapable به فارسی inescapable یعنی چه

inescapable


گريز نا پذير،چاره نا پذير،غير قابل اجتناب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها