معنی و ترجمه کلمه inessential به فارسی inessential یعنی چه

inessential


غير ضرورى ،غير واجب ،بى ذات ،غير اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها