معنی و ترجمه کلمه inexact به فارسی inexact یعنی چه

inexact


نادرست ،درست نشده ،از روى عدم دقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها