معنی و ترجمه کلمه inexactly به فارسی inexactly یعنی چه

inexactly


بطور نادرست ،بطور ناصحيح ،ازروى بى دقتى ،تقريبا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها