معنی و ترجمه کلمه inexpedience به فارسی inexpedience یعنی چه

inexpedience


( )inexpediency(م.م ).عدم اقتضا،بى مصلحتى ،عدم صلاحيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها