معنی و ترجمه کلمه inexpertly به فارسی inexpertly یعنی چه

inexpertly


ازروى ناشى گرى ،ازروى کار ناشناسى ،ازروى عدم تخصص يا عدم خبرگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها