معنی و ترجمه کلمه inextension به فارسی inextension یعنی چه

inextension


عدم انبساط،عدم امتداد يا،توسعه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها