معنی و ترجمه کلمه infant mortality به فارسی infant mortality یعنی چه

infant mortality


روانشناسى : مرگ و مير کودکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها