معنی و ترجمه کلمه infantile به فارسی infantile یعنی چه

infantile


بچگانه ،ابتدايى ،بچگى ،مربوط بدوران کودکى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها