معنی و ترجمه کلمه infatute به فارسی infatute یعنی چه

infatute


نادان کردن ،احمق کردن ،از خرد بى بهره کردن ،شيفتن ،شيفته کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها