معنی و ترجمه کلمه inference به فارسی inference یعنی چه

inference


استنباط،استنتاج
کامپيوتر : استنباط
قانون ـ فقه : استنباط،نتيجه
روانشناسى : استنتاج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها