معنی و ترجمه کلمه inferible به فارسی inferible یعنی چه

inferible


قابل استنباط،پى بردنى ،برامدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها