معنی و ترجمه کلمه infighting به فارسی infighting یعنی چه

infighting


نبرد نزديک ،جنگ دست به يقه ،اصطکاک و مبارزات داخلى
ورزش : نبرد در فاصله کم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها