معنی و ترجمه کلمه infiltrate به فارسی infiltrate یعنی چه

infiltrate


نفوذ کردن در منطقه ،تراوش کردن ،نشر کردن ،گذاشتن ،در خطوط دشمن نفوذ کردن
علوم نظامى : نفوذ به منطقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها