معنی و ترجمه کلمه infiltration coefficient به فارسی infiltration coefficient یعنی چه

infiltration coefficient


عمران : ضريب نفوذناپذيرى
معمارى : ضريب تراوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها