معنی و ترجمه کلمه infiltration rate به فارسی infiltration rate یعنی چه

infiltration rate


ميزان( نفوذ اب در خاک)
عمران : ميزان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها